Welcome to Lavallee Thailand

            

 

  

 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
290 คน
4387 คน
50552 คน
เริ่มเมื่อ 2012-12-13

       

 

   

การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

กรุงเทพฯ – เชียงราย  (ด้วยสายการบินไทย  แอร์เอเชีย  นกแอร์  หรือวัน ทู โก) จากนั้นเดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงแสน บ้านสบรวก และบ้านดอยสะโงะตามลำดับ ด้วย
1.รถยนต์ หรือ
2.รถตู้ปรับอากาศ (กรีนบัส) จากขนส่งเก่า (ในเมือง) ไปยังบ้านสบรวก หรือสามเหลี่ยมทองคำ (ซึ่งห่างกัน 1 ก.ม.) จากนั้นทีมงานจะออกไปรับค่ะ หรือ
3.รถพัดลม จากขนส่งเก่า (ในเมือง) ไปยังอำเภอเชียงแสน แล้วต่อรถตู้ปรับอากาศ (กรีนบัส)  หรือรถสองแถวไปยังบ้านสบรวก หรือสามเหลี่ยมทองคำ (ซึ่งห่างกัน 1 ก.ม.) จากนั้นทีมงานจะออกไปรับค่ะ 

โดยรถโดยสารประจำทาง

1.จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถทัวร์ปรับอากาศที่สถานีหมอชิต ไปยังอำเภอเชียงแสน แล้วต่อรถตู้ปรับอากาศ (กรีนบัส)  หรือรถสองแถว ไปยังบ้านสบรวก หรือสามเหลี่ยมทองคำ (ซึ่งห่างกัน 1 ก.ม.)
 จากนั้นทีมงานจะออกไปรับค่ะ หรือ
2.จากเชียงใหม่ นั่งรถทัวร์ไปยังจังหวัดเชียงราย และ
2.1   ต่อรถตู้ปรับอากาศ (กรีนบัส) จากขนส่งเก่า (ในเมือง) ไปยังบ้านสบรวก หรือสามเหลี่ยมทองคำ (ซึ่งห่างกัน 1 ก.ม.) จากนั้นทีมงานจะออกไปรับค่ะ หรือ
2.2 ต่อรถพัดลม จากขนส่งเก่า (ในเมือง) ไปยังอำเภอเชียงแสน แล้วต่อรถตู้ปรับอากาศ (กรีนบัส)  หรือรถสองแถวไปยังบ้านสบรวก หรือสามเหลี่ยมทองคำ (ซึ่งห่างกัน 1 ก.ม.) จากนั้นทีมงานจะออกไปรับค่ะ 

โดยรถไฟ

จากสถานีหัวลำโพงถึงตัวเมืองเชียงใหม่  จากนั้นใช้เส้นทางรถโดยสารประจำทาง

 โดยรถยนต์

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1   ผ่านอำเภอแม่จัน เลี้ยวขวาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1016 ไปยังอำเภอเชียงแสน บ้านสบรวก และบ้านดอยสะโงะตามลำดับ 


ดู Lavallee Thailand ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

                                                                                                                                                                                                                                                  
          ©2013 Lavalleethailand. All Rights Reserved